Середа, 21.08.2019, 23:20
Ви увійшли як Гість | Група "Гости"Вітаю Вас Гість | RSS


      Державне агентство водних ресурсів України
      Львівське обласне управління водних ресурсів

      Львівська гідрогеолого-меліоративна експедиція

Меню сайту
Статистика

ІІІ кв. 2013 року

Якісний стан поверхневих вод 

Львівської області у ІІІ кварталі 2013 р.

У ІІІ кварталі 2013р. лабораторією моніторингу вод та грунтів Львівської ГГМЕ були виконані аналізи якості поверхневих вод  Львівської області у 17 створах, з яких 6 знаходяться у басейні р.Західний Буг, 8 – у басейні р.Дністер, 3 – у басейні р.Сян (табл. 3 – 8, рис. 1 – 12). Оцінка якості води була здійснена згідно методики екологічної оцінки якості поверхневих вод суші та естуаріїв України (КНД 211.1.4.010-94, табл. 9) .

Басейн р.Західний Буг. Р.Полтва, ліва притока Західного Бугу, є найбільш забрудненою річкою басейну, оскільки виступає колектором стічних вод м.Львова. Якість її води, згідно методики екологічної оцінки, „посередня”. У створі в с.Кам’янопіль (нижче очисних споруд) виявлено перевищення граничнодопустимих норм БСК5 (в 11,2 рази), ХСК (в 6,4 рази), вмісту амонію (в 3,9 разів), заліза (в 1,5 разів), понижений вміст розчиненого кисню (1,68 мг/дм3 при ГДК ≥ 4 мг/дм3). Від минулого кварталу якість води погіршилася за такими показниками, як БСК5 і ХСК, вміст розчиненого кисню, завислих речовин, заліза, амонію, нітратів, знизилася концентрація нітритів і фосфатів; мінералізація води не змінилася, однак знизилася концентрація кальцію, гідрокарбонатів, хлоридів, підвищився вміст калію і натрію, сульфатів. Порівняно з ІІІ кварталом 2013 р. якість води в річці покращилася за показниками БСК5 і ХСК, вмістом розчиненого кисню, завислих речовин, амонію, проте підвищився вміст нітритів, нітратів, фосфатів; мінералізація води знизилася за рахунок гідрокарбонатів, хлоридів, кальцію, магнію, однак підвищилася концентрація сульфатів, калію і натрію.

У створі „р.Західний Буг – м.Кам’янка Бузька” вода була „слабко забруднена”, якість води характеризувалася як „задовільна”. Зафіксовано перевищення гарничнодопустимих норм БСК5 (в 1,5 разів) і ХСК  (в 1,1 рази). Порівняно з ІІ кварталом 2013 р. якість води в незначній мірі погіршилася: підвищився вміст нітратів, фосфатів, заліза, однак знилися концентрація амонію, завислих речовин, значення БСК5 і ХСК суттєво не змінилися; мінералізація води не змінилася, однак підвищився вміст гідрокарбонатів, хлоридів, знизилася концентрація сульфатів. Порівняно з ІІІ кварталом 2013 р. підвищилося значення БСК5, але знизилося ХСК; знизився вміст амонію, однак підвищилася концентрація нітритів  і нітратів; підвищився вміст заліза загального, знизилася концентрація фосфатів; підвищилася концентрація кальцію, знизився вміст калію і натрію, сульфатів. Покращення якості води в створі порівняно з ІІІ кварталом 2012р. зумовлено, ймовірно, різними об’ємами і якістю стічних вод на час відбору проб. На якість води в створі можливий вплив стічних вод КП„Львівводоканал” через р.Полтву, Буського ВУГК, МКП„Золочівводоканал” через р.Золочівку.

У створі „р.Західний Буг – м.Добротвір” вода була „слабко забрудненою”, виявлено перевищення норм БСК5 (в 1,5 разів) і ХСК (в 1,1 рази). Від створу в м.Кам’янці-Бузькій якість покращилася за показниками азотної групи, БСК5 і ХСК, вмістом фосфатів, заліза, проте підвищилася концентрація завислих речовин; знизилася мінералізація води за рахунок кальцію, магнію, гідрокарбонатів, однак підвищився вміст сульфатів, калію і натрію.  Порівняно з минулим кварталом значно знизилися концентрації речовин азотної групи, однак підвищилося значення БСК5, вміст фосфатів, заліза, завислих речовин; знизилася концентрація кальцію, магнію, сульфатів, підвищився вміст калію і натрію, хлоридів. Порівняно з ІІІ кварталом 2012 р. знизився вміст амонію, нітратів, фосфатів, заліза, проте підвищилися значення БСК5, ХСК і концентрація завислих речовин; в незначній мірі знизилася мінералізація води  за рахунок магнію, хлоридів, однак підвищився вміст сульфатів, калію і натрію. На якість води в створі можливий вплив Добротвірської ТЕС.

У лівій притоці Західного Бугу, р.Раті (смт.Великі Мости), якість води є „доброю” (згідно методики екологічної оцінки якості поверхневих вод суші та естуаріїв України), найкращою порівняно з якістю води інших досліджуваних річкок басейну. Виявлено перевищення граничнодопустимої норми заліза в 1,5 разів, що в 9 разів перевищує його концентрацію в минулому кварталі, однак в 1,3 рази менше, ніж у ІІІ кварталі 2012 р.  Від минулого кварталу якість води суттєво не змінилася: відбулося підвищення значення ХСК  з одночасним зниженням БСК5, підвищення вмісту амонію  і нітритів  зі зниженням концентрації нітратів, зросла мінералізація води за рахунок всіх головних іонів крім магнію. Порівняно з ІІІ кварталом минулого року якість води погіршилася за вмістом речовин азотної групи, фосфатів, однак знизилися значення БСК5 і ХСК, концентрація завислих речовин; в незначній мірі підвищилася мінералізація води за рахунок сульфатів, калію і натрію. На якість води в створі здійснюють вплив стічні води смт.Великі Мости, а також м.Рави-Руської і м.Жовкви через р.Свиню.

 У пункті спостережень „р.Західний Буг – м.Сокаль” якість води характеризується як „задовільна”, виявлено перевищення норм БСК5 (в 1,7 разів) і ХСК (в 1,1 рази). Від створу в м.Добротворі якість води погіршилася за показниками БСК5 і ХСК, вмістом заліза загального, значно зросла концентрація амонію і нітратів; знизився вміст фосфатів і завислих речовин; мінералізація води не змінилася, однак зросли концентрації кальцію,  магнію, сульфатів, знизився вміст гідрокарбонатів, калію і натрію. Порівняно з минулим кварталом якість води погіршилася за показниками БСК5  і ХСК, за вмістом фосфатів, заліза, завислих речовин, однак знизилася концентрація амонію і нітратів; підвищилася мінералізація води. Порівняно з ІІІ кварталом 2012 р. підвищилися значення БСК5 і ХСК, вміст заліза, нітратів (зі зниженням вмісту амонію і нітритів); мінералізація води суттєво не змінилася, підвищилася концентрація кальцію і хлоридів, знизився вміст хлоридів, гідрокарбонатів, магнію, калію і натрію. На якість води в створі впливають стічні води КП „Червоноградводоканал”.

У створі «р.Західний Буг – с.Старгород” якість води характеризується як „задовільна”, зафіксовано перевищення норм БСК5 (в 1,3 рази) і ХСК (в 1,1 рази). Порівняно з минулим кварталом якість води покращилася за показниками азотної групи, знизилася концентрація заліза, однак підвищився вміст завислих речовин і фосфатів; в незначній мірі знизилася мінералізація води за рахунок сульфатів, гідрокарбонатів, магнію, калію і натрію, однак підвищився вміст хлоридів. Порівняно з ІІІ кварталом 2012 р. знизилося значення ХСК (проте в незначній мірі підвищилося БСК5), вміст заліза, концентрації речовин азотної групи, підвищився вміст фосфатів  і завислих речовин; в незначній мірі  знизилася мінералізація води за рахунок сульфатів, калію і натрію. Від створу в м.Сокаль якість води р.Західний Буг покращилася за показниками БСК5  і ХСК, однак, в незначній мірі, підвищився вміст речовин азотної групи; мінералізація води дещо знизилася  за рахунок кальцію і сульфатів. На якість води у створі можливий вплив стічних вод м.Сокаля, неорганізованих стоків.

Порівняно з минулим кварталом в незначній мірі погіршилася якість води в р.Полтві, а в створах в м.Кам’янці-Бузькій і в с.Старгород на р.Західний Буг – покращилася. Порівняно з ІІІ кварталом 2012 р. у пункті спостережень „р.Західний Буг – м.Сокаль” якість води погіршилася, а в створах „р.Полтва – с.Кам’янопіль”, „р.Західний Буг - м.Кам’янка-Бузька”, „р.Західний Буг – с.Старгород” – покращилася.

Басейн р. Дністер. У верхів’ї річки, у створі „р.Дністер – м.Самбір” якість води була „дуже добра” (ІІ клас якості), перевищень граничнодопустимих норм не виявлено. Від ІІ кварталу 2013 р. знизився вміст показників азотної групи, в незначній мірі підвищилося ХСК; знизилася мінералізація води за рахунок всіх головних іонів крім кальцію. Порівняно з ІІІ кварталом 2012 р. якість води покращилася за показниками БСК5, ХСК, концентрацією амонію, завислих речовин; значно знизилася мінералізація води за рахунок гідрокарбонатів, калію і натрію.

У р.Стрв’яж (с.Луки), лівій притоці Дністра, якість води була „доброю”, перевищень граничнодопустимих норм не зафіксовано. Від минулого кварталу якість води в незначній мірі покращилася: знизилося значення БСК5, вміст амонію, заліза; мінералізація води дещо понизилася за рахунок сульфатів, калію і натрію. Порівняно з ІІІ кварталом минулого року якість води в незначній мірі погіршилася за показниками БСК5 і ХСК, проте покращилася за показниками азотної групи; знизилася концентрація заліза; знизилася мінералізація води через пониження вмісту сульфатів, калію і натрію, однак підвищилася концентрація кальцію. На якість води в річці здійснюють вплив стічні води Самбірського ВУВКГ.

У р.Зубрі (с.Зубра), лівій притоці р.Дністер, якість води була „задовільною”, зафіксовано перевищення граничнодопустимої норми БСК5 (в 1,1 рази), вмісту заліза (в 1,3 рази). Від ІІ кварталу 2013 р. якість води покращилася за показниками БСК5 і ХСК, вмістом заліза, однак підвищився вміст фосфатів; підвищилася мінералізація води за рахунок всіх головних іонів крім кальцію (тведість води не змінилася). Порівняно з ІІІ кварталом 2012 р. у річці знизилися значення БСК5 і ХСК, вміст заліза, завислих речовин, проте підвищилася концентрація амонію, фосфатів; збільшилися мінералізація води за всіма головними іонами крім магнію. На якість води в створі можливий вплив дощових стоків Сихівського району м.Львова.

Річка Тисмениця залишається найбільш забрудненою річкою басейну Дністра. У ІІІ кварталі 2013 р. якість її води була „посередня”, зафіксовано перевищення граничнодопустимих норм БСК5 (в 1,2 рази) і ХСК (в незначній мірі), концентрації заліза загального (в 1,7 разів). Порівняно з минулим кварталом якість води в річці погіршилася за показниками азотної групи, вмістом фосфатів, заліза, однак знизилося БСК5, ХСК, концентрація завислих речовин. Порівняно з ІІІ кварталом минулого року якість води в р.Тисмениці покращилася за показниками БСК5 і ХСК, вмістом амонію, завислих речовин, проте підвищилася концентрація фосфатів. Значно знизилася мінералізація води за рахунок хлоридів, сульфатів, калію і натрію. На якість води в річці впливають стічні води Дрогобицького промвузла, міст Трускавець, Борислав, Стебник.

У пункті спостережень „р.Дністер – смт.Розвадів” якість води була „задовільною”, перевищень граничнодопустимих норм не виявлено. Порівняно з ІІ кварталом якість води у створі в незначній мірі погіршилася за показниками азотної групи, вмістом фосфатів, проте знизилися БСК5 і ХСК, концентрація завислих речовин. Порівняно з ІІІ кварталом минулого року якість води дещо погіршилася за показниками азотної групи, вмістом фосфатів, проте знизилися значення БСК5 і ХСК, концентрація завислих речовин і заліза. Від створу в м.Самборі якість води суттєво погіршилася за показниками азотної групи, БСК5, ХСК, вмістом заліза, фосфатів, підвищилася мінералізація води (за рахунок гідрокарбонатів, хлоридів, калію і натрію). Така зміна якості води зумовлена впливом р.Тисмениці. На якість води в створі можливий вплив р.Зубри, а також стічних вод КП „Миколаївводоканал” і ПАТ „Миколаївцемент”.

Якість води р.Стрий характеризується як „добра”, вода – як „досить чиста” (згідно методики екологічної оцінки якості поверхневих вод суші та естуаріїв України), оскільки велика частина басейну річки займає територію з порівняно незначним антропогенним навантаженням. У ІІІ кварталі 2013 р. у річці не було зафіксовано перевищень граничнодопустимих норм.

У створі „р.Стрий – смт.Верхнє Синьовидне”, порівняно з минулим кварталом, підвищилося значення БСК5, однак знизилося ХСК, вміст амонію, нітратів, завислих речовин; підвищилася концентрація заліза і мінералізація води (за рахунок гідрокарбонатів і кальцію). Порівняно з ІІІ кварталом минулого року якість води покращилася за показниками БСК5 і ХСК, вмістом амонію; підвищилася концентрація заліза загального; в незначній мірі підвищилася мінералізація води. На якість води в створі можливий вплив м.Сколе через р.Опір.

У пункті „р.Стрий – м.Жидачів”, від попереднього створу дещо підвищилися значення БСК5 і ХСК, вміст показників азотної групи, фосфатів, заліза. Порівняно з минулим кварталом якість води погіршилася за показниками азотної групи, БСК5 (проте ХСК зменшилося), вмістом фосфатів, заліза; значно зменшився вміст завислих речовин і підвищилася мінералізація води за рахунок всіх головних іонів. Порівняно з ІІІ кварталом 2012 р. якість води погіршилася: підвищилося БСК5, концентрація амонію, нітритів, нітратів, фосфатів, заліза; підвищилася лужність, проте знизилася мінералізація води і її твердість.

У створі „ р.Дністер – с.Журавно” якість води була „задовільною”, перевищень граничнодопустимих концентрацій не виявлено. Від створу в смт.Розвадів якість води покращилася: знизилися значення БСК5 і ХСК, концентрація нітритів, нітратів, фосфатів, однак підвищився вміст амонію і заліза; підвищилася мінералізація води за рахунок кальцію і сульфатів. Порівняно з ІІ кварталом 2013 р. підвищилося значення ХСК, проте знизилося БСК5;  підвищилася концентрація амонію і нітритів, однак знизився вміст  нітратів і фосфатів; підвищилася концентрація заліза загального; значно зросла мінералізація води і знизився вміст завислих речовин. Порівняно з ІІІ кварталом  минулого року якість води в створі покращилася за показниками БСК5, ХСК, вмістом амонію (проте підвищилася концентрація нітратів), заліза; підвищилася мінералізація води за рахунок усіх головних іонів крім магнію. На якість води здійснюють вплив притоки, зокрема, р.Луг (що приймає стічні води м.Ходорів), р.Бережниця (приймає стічні води ПЖКГ Моршинської міської ради і ЖКС Дашавської сільської ради).

Порівняно з ІІ кварталом 2013 р. якість води покращилася у створі „р.Зубра – с.Зубра”, „р.Стрий – смт.Верхнє Синьовидне”, погіршилася – у пункті спостережень „р.Стрий – м. Жидачів”. Значно зросла мінералізація води і знизився вміст завислих речовин у створах в смт.Розвадів і с.Журавно на р. Дністер, в рТисмениця і в р.Стрий, оскільки в ІІ кварталі проби води були відібрані під час проходження весняної повені, а ІІІ кварталі – в меженний період. Порівняно з ІІІ кварталом 2012 р. якість води покращилася у створах „р.Дністер – м.Самбір”, „р.Дністер – с.Журавно”, „р.Тисмениця – м.Дрогобич”, „р.Стрий – смт.Верхнє Синьовидне”, погрішилася – у створі „р.Стрий – м.Жидачів”. 

Басейн р.Сян. У створі „р.Шкло – смт.Краківець” якість води була „задовільною”, зафіксовано перевищення граничнодопустимих норм БСК5 (в 1,4 рази) і ХСК (в незначній мірі). Від ІІ кварталу 2013 р. якість води погрішилася за БСК5, ХСК, вмістом амонію, нітратів; в незначній мірі підвищилася мінералізація води за рахунок всіх головних іонів, крім магнію. Порівняно з ІІІ кварталом 2012 р. якість води погіршилася за всіма показниками (БСК5, ХСК, вмістом амонію, нітратів, фосфатів і заліза), крім завислих речовин, концентрація яких значно зменшилася; мінералізація води підвищилася за рахунок сульфатів, кальцію, калію і натрію, однак знизився вміст гідрокарбонатів і хлоридів. На якість води в річці здійснюють вплив стічні води Яворівської КЕЧ, МКП «Новояворівськводоканал».

У створі „р.Вишня – с.Черневе” якість води була „задовільна”. Виявлено перевищення граничнодопустимої концентрації заліза в 2 рази – більше, ніж у минулому кварталі, але менше, ніж у відповідному кварталі минулого року. Якість води в річці покращилася порівняно з ІІІ кварталом 2012 р. і, зокрема,  порівняно з ІІ кварталом 2013 р., за БСК5, ХСК, концентрацією амонію, нітратів і завислих речовин. Від минулого кварталу мінералізація води в річці підвищилася за рахунок всіх основних іонів крім магнію. Порівняно з ІІІ кварталом 2012 р. мінералізація води в незначній мірі знизилася за рахунок магнію і сульфатів. На якісний склад води в річці можливий вплив стічних вод м.Мостиська (МКП "Водоканал”) і м.Судова Вишня (КП „Моє місто”).

У пункті „р.Завадівка – с.Грушів” якість води була кращою, ніж в інших річках басейну і характеризується як „добра”. Зафіксовано перевищення граничнодопустимої норми заліза загального в 1,7 разів – більше, ніж в минулому кварталі і відповідному кварталі 2012 р. Від ІІ кварталу 2013 р. якість води покращилася за показниками азотної групи, БСК5, ХСК; підвищилася концентрація завислих речовин; мінералізація води підвищилася за рахунок гідрокарбонатів, кальцію, калію і натрію. Порівняно з ІІІ кварталом 2012 р. якість води покращилася за позниками БСК5 і ХСК, вмістом нітритів і нітратів, проте підвищився вміст амонію і завислих речовин; знизилася мінералізація води. На якість води р.Завадівки можливий вплив стоків з сільськогосподарських угідь і дворів.

Порівняно з ІІ кварталом 2012 р. і ІІІ кварталом 2012 р. якість води в р.Вишні і р.Завадівці покращилася, а в р.Шкло – погіршилася.                 

   

Пошук
Веб-представництва
Контакти
  
  Львівська ГГМЕ

  вул. Л. Українки, 51, 
  с. Малехів,
  Жовківського р-ну,
  Львівської обл., 80383.

  т. (032) 224-58-39, 
  т./ф. (032) 224-58-38,
  бухгалтерія: т. (032) 224-58-93
  e-mail: lvggme@gmail.com

Архів новин

Copyright ЛГГМЕ © 2016
Конструктор сайтів - uCoz