Середа, 21.08.2019, 23:08
Ви увійшли як Гість | Група "Гости"Вітаю Вас Гість | RSS


      Державне агентство водних ресурсів України
      Львівське обласне управління водних ресурсів

      Львівська гідрогеолого-меліоративна експедиція

Меню сайту
Статистика

ІІ кв. 2013 року

Якісний стан поверхневих вод

Львівської області у ІІ кварталі 2013 р.

У ІІ кварталі 2013р. лабораторією моніторингу вод та грунтів Львівської ГГМЕ були виконані аналізи якості поверхневих вод  Львівської області у 17 створах, з яких 6 знаходяться у басейні р.Західний Буг, 8 – у басейні р. Дністер, 3 – у басейні р. Сян (табл. 3 – 8, рис. 1 – 12). Оцінка якості води була здійснена згідно методики екологічної оцінки якості поверхневих вод суші та естуаріїв України (КНД 211.1.4.010-94, табл. 9) .

Басейн р. Західний Буг. Р. Полтва, ліва притока Західного Бугу, є найбільш забрудненою річкою басейну, оскільки виступає колектором стічних вод м. Львова. Якість її води, згідно методики екологічної оцінки, є „поганою”. У створі в с. Кам’янопіль (нижче очисних споруд) виявлено перевищення граничнодопустимих норм БСК5 (в 10,7 разів), ХСК (в 5,4 рази), вмісту амонію (в 3,7 рази), заліза (в 1,4 рази). Від минулого кварталу якість води в незначній мірі покращилася за такими показниками як БСК5, ХСК, вміст розчиненого кисню, вміст амонію, нітритів, нітратів, однак підвищилася концентрація фосфатів; підвищилася мінералізація води за рахунок всіх головних іонів крім калію і натрію. Порівняно з ІІ кварталом 2012 р. якість води в річці покращилася за показниками БСК5, ХСК, вмістом розчиненого кисню, заліза, фосфатів, завислих речовин, однак підвищився вміст амонію і нітритів (з одночасним зниженням концентрації нітратів), сумарний вміст азоту знизився; знизилася мінералізація води за рахунок гідрокарбонатів, хлоридів, магнію, калію і натрію, підвищилася концентрація кальцію, сульфатів.

У створі „р. Західний Буг – м. Кам’янка Бузька” вода була „помірно забрудненою”, якість води характеризувалася як „посередня”. Зафіксовано перевищення гарничнодопустимого вмісту амонію (в 1,2 рази), БСК5 (в 1,4 рази) і ХСК  (в 1,1 рази). Порівняно з І кварталом 2013 р. зросли значення БСК5 і ХСК, вміст фосфатів, амонію, нітритів, завислих речовин, знизилася концентрація розчиненого кисню, нітратів і заліза, підвищилася мінералізація води (за рахунок кальцію, магнію, калію, натрію, гідрокарбонатів, хлоридів, сульфатів). Порівняно з ІІ кварталом 2012 р. знизилося ХСК, однак підвищилося БСК5, знизився вміст розчиненого кисню, фосфатів, заліза, амонію, однак підвищилася концентрація нітритів; підвищився вміст сульфатів, знизилася концентрація хлоридів, гідрокарбонатів, магнію, калію і натрію, загальна твердість води. На якість води в створі здійснюють вплив притоки: р. Полтва (основний забруднювач – КП „Львівводоканал”), р.Кам’янка (скид зворотних вод Кам’янко-Бузьким ВКГ), р.Золочівка (скид стічних вод МКП"Золочівводоканал”), а також стічні води Буського ВУГК.

У створі „р. Західний Буг – м. Добротвір” вода була „помірно забрудненою”, виявлено перевищення концентрації амонію (в 1,1 рази), БСК5 (в 1,3 рази) і ХСК (в 1,1 рази). Від створу в м. Кам’янці-Бузькій якість води дещо покращилася: знизилися значення БСК5 і ХСК, вміст амонію, фосфатів і заліза, однак підвищилася концентрація нітратів, нітритів; знизилася мінералізація води за рахунок гідрокарбонатів, калію і натрію. Порівняно з минулим кварталом якість води погіршилася: підвищилося БСК5 і ХСК, вміст речовин азотної групи, фосфатів, завислих речовин, знизилася концентрація розчиненого кисню, заліза; підвищилася лужність і твердість води, знизилася концентрація хлоридів. Порівняно з ІІ кварталом 2012 р. знизилися значення БСК5 і ХСК, вміст фосфатів, заліза, завислих речовин, підвищилася концентрація амонію і нітратів; знизилася мінералізація води за рахунок гідрокарбонатів, хлоридів, калію і натрію, однак підвищився вміст сульфатів, в незначній мірі – кальцію і магнію. На якість води в створі можливий вплив Добротвірської ТЕС.

У лівій притоці Західного Бугу, р. Раті (смт. Великі Мости), якість води є „доброю” (згідно методики екологічної оцінки якості поверхневих вод суші та естуаріїв України), найкращою порівняно з якістю води інших досліджуваних річкок басейну. У ІІ кварталі 2013р. перевищень граничнодопустимих норм не було виявлено. Порівняно з минулим кварталом знизилися значення БСК5 і ХСК, вміст заліза, нітратів, підвищилася концентрація нітритів, фосфатів; знизилася мінералізація води за рахунок гідоркарбонатів, кальцію, хлоридів, сульфатів, калію і натрію, концентрація магнію дещо підвищилася. Порівняно з ІІ кварталом минулого року знизилося БСК5 і ХСК, вміст речовин азотної групи, заліза, підвищилася концентрація фосфатів; знизилася мінералізація води – вміст кальцію, магнію, гідрокарбонатів, хлоридів, однак підвищилися концентрації сульфатів, калію і натрію. На якість води в створі здійснюють вплив стічні води м. Великі Мости, а також м. Рави-Руської і м. Жовкви через р. Свиню.

 У пункті спостережень „р.Західний Буг – м.Сокаль” якість води характеризується як „добра”, перевищень граничнодопустимих концентрацій не виявлено. Від створу в м.Добротворі якість води значно покращилася: знизилися значення БСК5 і ХСК, вміст амонію і нітритів (однак підвищилася концентрація нітратів), фосфатів, заліза, завислих речовин; знизилася мінералізація води за рахунок всіх головних іонів. Порівняно з минулим кварталом знизилися значення БСК5 і ХСК, вміст нітратів, амонію, фосфатів, заліза, завислих речовин, вміст кальцію, магнію, калію, натрію, гідркарбонатів, сульфатів і хлоридів. Порівняно з ІІ кварталом 2012 р. знизилися значення БСК5 і ХСК, вміст завислих речовин, заліза, амонію і нітритів, підвищилася концентрація нітратів і фосфатів; знизилася мінералізація води за рахунок кальцію, магнію, гідрокарбонатів, хлоридів, однак підвищився вміст сульфатів, калію і натрію. На якість води в створі впливають стічні води КП „Червоноградводоканал”.

У створі «р. Західний Буг – с. Старгород” якість води характеризується як „задовільна”, зафіксовано перевищення норм БСК5 (в 1,3 рази), ХСК (в 1,1 рази), вмісту заліза (в 1,7 рази). Порівняно з минулим кварталом підвищилися значення БСК5, ХСК, вміст заліза, амонію і нітритів, однак знизилася концентрація нітратів і фосфатів; підвищився вміст гідрокарбонатів, магнію, натрію і калію, знизилася концентрація кальцію. Порівняно з ІІ кварталом 2012 р. підвищилися значення БСК5 і ХСК, вміст заліза, фосфатів, нітратів (при зниженні вмісту амонію); підвищилася концентрація сульфатів, калію і натрію, знизився вміст  гідрокарбонатів, хлоридів, магнію. Від створу в м.Сокаль якість води р. Західний Буг погіршилася: підвищилися значення БСК5 і ХСК, вміст амонію і нітритів (концентрація нітратів знизилася), заліза, фосфатів; підвищилася мінералізація води за рахунок всіх головних іонів. На якість води у створі можливий вплив стічних вод м.Сокаля, неорганізованих стоків.

Порівняно з минулим кварталом, у річках басейну Західного Бугу підвищилося значення БСК5, вміст амонію, нітритів, фосфатів, завислих речовин, знизилося  ХСК, концентрація нітратів і заліза; мінералізація вод суттєво не змінилася. Порівняно з ІІ кварталом 2012 р. якість вод в річках басейну покращилася за такими показникми, як БСК5, ХСК, вмістом амонію (однак вміст нітратів і нітритів підвищився), фосфатів, заліза, завислих речовин; мінералізація знизилася за рахунок всіх головних іонів крім сульфатів. 

Басейн р. Дністер. У верхів’ї річки, у створі „р. Дністер – м. Самбір” якість води характеризувалася як „добра”, перевищень граничнодопустимих норм не виявлено. Від І кварталу 2013 р. знизилися значення БСК5 і ХСК, підвищилася концентрація амонію, нітритів, однак знизився вміст нітратів; підвищилася мінералізація води за рахунок сульфатів, хлоридів, гідрокарбонатів, калію і натрію, вміст кальцію і магнію знизився. Порівняно з ІІ кварталом 2012 р. підвищилося значення БСК5, однак знизилося ХСК, підвищився вміст амонію і нітритів, знизилися концентрації завислих речовин, заліза і фосфатів; знизився вміст кальцію, магнію, гідрокарбонатів, підвищилася концентрація калію і натрію.

У р. Стрв’яж (с. Луки) якість води була „задовільною”, зафіксовано перевищення граничнодопустимої концентрації заліза в 1,2 рази. Від І кварталу знизилося БСК5, ХСК, вміст нітритів, нітратів, фосфатів, підвищилася концентрація амонію і заліза; підвищився вміст гідрокарбонатів, сульфатів, магнію, калію і натрію, знизилася концентрація хлоридів і кальцію. Порівняно з ІІ кварталом 2012 р. якість води погіршилася: підвищилися значення БСК5, ХСК, вміст амонію і нітратів, заліза, однак знизилася концентрація нітритів і фосфатів; знизився вміст хлоридів і сульфатів, підвищилася концентрація гідрокарбонатів. На якість води в річці здійснюють вплив стічні води Самбірського ВУВКГ.

У р. Зубрі (с. Зубра), лівій притоці р. Дністер, якість води була „задовільною”, зафіксовано перевищення гранично допустимих норм БСК5 (в 1,5 рази), ХСК (в 1,1 рази), вмісту заліза (в 2 рази). Від І кварталу 2013 р. в незнаначній мірі підвищилися значення БСК5 і ХСК; підвищився вміст амонію, однак знизилися концентрації нітритів і нітратів; підвищилася концентрація заліза; знизився вміст фосфатів і завислих речовин; знизилася мінералізація води за рахунок всіх головних іонів крім магнію. Порівняно з ІІ кварталом 2012 р. якість води погіршилася за такими показниками, як  БСК5 і ХСК, однак знизився вміст амонію (при підвищенні концентрації нітратів), фосфатів, підвищилася концентрація заліза загального; знизилася мінералізація води за рахунок всіх головних іонів крім магнію. На якість води в створі можливий вплив дренажних стоків Сихівського району м.Львова.

Річка Тисмениця залишається найбільш забрудненою річкою басейну Дністра. У ІІ кварталі 2013 р. її якість була „задовільною”. Зафіксовано перевищення граничнодопустимих концентрацій БСК5 (в 1,7 разів) і ХСК (в 1,2 рази). Порівняно з І кварталом якість води покращилася – знизилося БСК5 і ХСК, вміст речовин азотної групи, фосфатів, заліза; підвищився вміст завислих речовин і загальна мінералізація води за рахунок хлоридів, гідрокарбонатів, калію і натрію, кальцію, однак знизилася концентрація сульфатів, магнію. Порівняно з ІІ кварталом 2012 р. підвищилося значення ХСК, в незначній мірі – і БСК5, концентрація завислих речовин, знизився вміст речовин азотної групи, фосфатів і заліза; знизилася мінералізація води за рахунок всіх головних іонів. На якість води впливають стічні води Дрогобицького промвузла, міст Трускавець, Борислав, Стебник.

У пункті спостережень „р. Дністер – смт. Розвадів” якість води була „задовільною”, виявлено перевищення норм БСК5 (в 1,1 рази) і ХСК (в 1,2 рази), високий вміст завислих речовин (120 мг/дм3). Від створу в м. Самборі значно зросли значення БСК5, ХСК і завислих речовин, однак знизилися концентрації амонію і нітратів, в незначній мірі підвищився вміст заліза і фосфатів; мінералізація води знизилася за рахунок всіх головних іонів крім хлоридів і сульфатів. Порівняно з І кварталом 2013 р. знизилися значення БСК5 і ХСК, концентрації речовин азотної групи, заліза, фосфатів, підвищився вміст завислих речовин; знизилася концентрація магнію, калію і натрію, хлоридів, сульфатів, підвищився вміст гідрокарбонатів. Порівняно з ІІ кварталом 2012 р. підвищилися значення БСК5 і ХСК, вміст завислих речовин, однак знизилися концентрації речовин азотної групи, фосфатів; значно знизилася мінералізація води за всіма головними іонами. На якість води в створі впливають стоки КП „Миколаївводоканал” і ПАТ „Миколаївцемент”.

Якість води р. Стрий характеризується як „добра”, вода – як „досить чиста” (згідно методики екологічної оцінки якості поверхневих вод суші та естуаріїв України), оскільки велика частина басейну річки займає територію з порівняно незначним антропогенним навантаженням. У ІІ кварталі 2013 р. у річці не було зафіксовано перевищень граничнодопустимих норм.

У створі „р.Стрий – смт. Верхнє Синьовидне”, порівняно з минулим кварталом, знизилося значення БСК5, однак підвищилося ХСК, дещо підвищився вміст речовин азотної групи, зокрема, амонію; підвищилася концентрація заліза і завислих речовин, вміст всіх головних іонів крім кальцію. Порівняно з ІІ кварталом 2012 р. в незначній мірі знизилися значення БСК5 і ХСК, концентрація фосфатів і заліза, однак підвищився вміст речовин азотної групи і концентрація завислих речовин; знизилася мінералізація води за рахунок кальцію, магнію, гідрокарбонатів, підвищився вміст калію і натрію, в меншій мірі – хлоридів і сульфатів. На якість води в створі можливий вплив м. Сколе через р. Опір.

У пункті „р.Стрий – м.Жидачів”, від попереднього створу підвищилися значення БСК5 і ХСК, знизився вміст нітратів і амонію, заліза; знизилася мінералізація води за рахунок всіх головних іонів крім кальцію і магнію, твердість води дещо підвищилася. Порівняно з І кварталом в створі знизилося БСК5 і підвищилося ХСК; підвищилася концентрація заліза, амонію і нітритів, але знизився вміст нітратів; підвищився вміст завислих речовин; дещо зросла мінералізація води за рахунок магнію, хлоридів і кальцію, однак знизився вміст калію і натрію, твердість води підвищилася. Порівняно з ІІ кварталом 2012 р. знизилися значення БСК5 і ХСК, вміст амонію і нітратів, фосфатів, заліза; підвищився вміст завислих речовин; значно знизилася мінералізація води за всіма головними іонами крім сульфатів. На якість води в створі здійснює вплив водоканал м. Стрий і Жидачівський ЦПК.

У створі „ р. Дністер – с. Журавно” якість води була „задовільною”, перевищень граничнодопустимих концентрацій не виявлено. Від створу в смт. Розвадів якість води покращилася: знизилися значення БСК5 і ХСК, концентрація нітритів, заліза, завислих речовин, однак підвищився вміст нітратів і фосфатів; знизилася мінералізація води за рахунок хлоридів, сульфатів, калію і натрію. Порівняно з І кварталом 2013 р. якість води покращилася: знизилося БСК5 і ХСК, концентрація речовин азотної групи, фосфатів, підвищився вміст завислих речовин і заліза; знизилася мінералізація води за рахунок хлоридів, сульфатів, калію і натрію, однак підвищилася концентрація гідрокарбонатів і кальцію. Порівняно з ІІ кварталом  минулого року знизилися значення БСК5 і ХСК, концентрації речовин азотної групи, заліза, підвищився вміст завислих речовин і фосфатів; знизилася мінералізація води за рахунок всіх головних іонів. На якість води здійснюють вплив притоки, зокрема, р. Луг (що приймає стічні води м.Ходорів), р.Бережниця (приймає стічні води ПЖКГ Моршинської міської ради і ЖКС Дашавської сільської ради).

Загалом, в річках басейну Дністра від І кварталу 2013 р. якість води покращилася за показниками БСК5 і ХСК, однак підвищився вміст завислих речовин, амонію (з одночасним зниженням концентрацій нітритів і нітратів); підвищилася концентрація гідрокарбонатів, калію і натрію, знизився вміст сульфатів. Порівняно з ІІ кварталом 2012р. підвищилися значення БСК5 і ХСК, однак знизився вміст речовин азотної групи, фосфатів; значно підвищилася концентрація завислих речовин; знизилася мінералізація вод за рахунок всіх головних іонів.

Басейн р. Сян. У створі „р. Шкло – смт. Краківець” якість води була „задовільною”, перевищень граничнодопустимих норм не зафіксовано.  Від І кварталу 2013 р. якість води покращилася: знизилося БСК5, ХСК, концентрація амонію, нітратів, заліза, завислих речовин, однак підвищився вміст нітритів; підвищилася мінералізація води через зростання вмісту сульфатів, в меншій мірі – за рахунок кальцію, калію і натрію. Порівняно з ІІ кварталом 2012 р. знизилися значення БСК5 і ХСК, вміст амонію, нітритів, заліза, завислих речовин, однак підвищилася концентрація нітритів, фосфатів; підвищилася концентрація сульфатів, магнію, знизився вміст гідрокарбонатів, хлоридів, калію і натрію. На якість води в річці здійснюють вплив стічні води Яворівської КЕЧ, МКП «Новояворівськводоканал».

У створі „р. Вишня – с. Черневе” якість води була „задовільною”, виявлено перевищення граничнодопустимих норм БСК5 (в 1,4 рази) і заліза (в 1,6 разів). Від І кварталу 2013 р. у річці дещо підвищилося значення БСК5, вміст амонію (зі зниженням концентрації нітритів і нітратів), заліза загального, гідрокарбонатів, хлоридів, магнію, калію і натрію; знизилася концентрація розчиненого кисню, сульфатів. Порівняно з ІІ кварталом 2012р. підвищилося БСК5 і ХСК,  вміст амонію, нітратів, заліза; знизилася мінералізація води: знизилася концентрація сульфатів, хлоридів, калію і натрію, кальцію, однак підвищився вміст гідрокарбонатів, магнію. На якісний склад води в річці можливий вплив стічних вод м. Мостиськи (МКП "Водоканал”) і м. Судова Вишня (КП „Моє місто”).

У пункті „р. Завадівка – с. Грушів” якість води була значно кращою, ніж в інших річках басейну і характеризується як „добра”. Зафіксовано перевищення граничнодопустимої концентрації заліза в 1,3 рази. Від минулого кварталу якість води дещо погіршилася: підвищилися  значення БСК5 і ХСК, вміст амонію і нітритів (концентрація нітратів підвищилася), фосфатів; знизилася мінералізація води за всіма головними іонами крім хлоридів і магнію, вміст яких підвищився. Порівняно з ІІ кварталом 2012 р. підвищилися значення БСК5 і ХСК, концентрація амонію, нітритів, заліза, знизився вміст нітратів і завислих речовин; знизилися концентрації всіх головних іонів. На якість води р. Завадівки можливий вплив стоків з сільськогосподарських угідь і з дворів.

В порівнянні з І кварталом 2012 р., якість води річок басейну р. Сян покращилася за показниками БСК5 і ХСК, однак підвищилася концентрація амонію, нітритів, нітратів, заліза, фосфатів; в незначній мірі підвищилися концентрації всіх головним іонів крім кальцію. Порівняно ІІ кварталом 2012р. якість вод погіршилася за БСК5, ХСК, вмістом біогенних речовин; знизилася мінералізація вод за рахунок усіх головних іонів крім магнію.

Пошук
Веб-представництва
Контакти
  
  Львівська ГГМЕ

  вул. Л. Українки, 51, 
  с. Малехів,
  Жовківського р-ну,
  Львівської обл., 80383.

  т. (032) 224-58-39, 
  т./ф. (032) 224-58-38,
  бухгалтерія: т. (032) 224-58-93
  e-mail: lvggme@gmail.com

Архів новин

Copyright ЛГГМЕ © 2016
Конструктор сайтів - uCoz